Transport zwłok do Polski – jak go zorganizować?

transport zwłok do Polski

W sytuacji, kiedy bliska nam osoba zmarła zagranicą, najczęściej decydujemy się na usługę, którą jest transport zwłok Polski. Niestety, tego rodzaju czynność, objęta jest szeregiem wymogów prawno – sanitarnych. Ich spełnienie jest konieczne, aby cała procedura przebiegała w sposób w pełni legalny.  O czym jednak koniecznie należy pamiętać, kiedy decydujemy się na transport zwłok do Polski? Od czego zacząć organizację? Na te, jak również i na wiele innych pytań dotyczących tego zagadnienia, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule. 

Wniosek o wydanie ciała – gdzie złożyć i kto może o niego wystąpić? 

Transport ciała do Polski nie może odbyć się bez złożenia odpowiedniego wniosku formalnego. Taki wniosek może złożyć tylko i wyłącznie osoba, która jest spokrewniona ze zmarłym. Z reguły wnioski takie składają rodzice, jednakże zdarza się, że występują o niego także małżonkowie, dzieci lub wnuki osoby zmarłej. Niezwykle rzadko, ale jednak zdarza się też, że o transport zwłok do Polski występuje dalsza rodzina. Są to jednak niezwykle rzadkie przypadki. Wniosek o umożliwienie transportu ciała zmarłego do kraju składamy w urzędzie miasta właściwym dla miejsca pochówku. 

Czy ciało zmarłego może zostać przetransportowane do domu rodzinnego?

Osoby, które stają przed koniecznością sprowadzenia ciała osoby zmarłej zastanawiają się, czy ciało, które sprowadzamy z zagranicy, może zostać umieszczone w domu rodzinnym. Niestety, według zaleceń, które w tym aspekcie wydał sanepid oraz które umieszczone są w odpowiednich ustawach a ich nieprzestrzeganie podlega karze grzywny lub nawet pozbawienia wolności, ciało zmarłego może zostać umieszczone po przywiezieniu do Polski w następujących instytucjach:

  • domu przedpogrzebowym,
  • zakładzie medycyny sądowej,
  • kostnicy, znajdującej się jak najbliżej miejsca pochówku.

Czy można otworzyć trumnę ze zwłokami, kiedy znajduje się ona już w Polsce?

Pożegnanie ze zmarłym, jest jedną z najważniejszych i tak naprawdę ostatecznych czynności, którą bliscy chcą zrobić przed pogrzebem. Kiedy trumna ze zwłokami zmarłego jest sprowadzana do kraju, musi być ona szczelnie zamknięta. Tym samym, jeśli faktycznie  chcemy pożegnać zmarłego, powinniśmy to zrobić na miejscu, z którego odbywa się transport zwłok – przed ostatecznym zamknięciem trumny. Później nie będzie to już w żaden sposób możliwe.